Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
KWADE GEWOONTEN. JiS
gen, deed hij al hetgeen zij liem verboden had-
den ; en aan niets van dit alles had hij zich
ooit te voren fchuldig gemaakt.
„ Maar lodew^k! lodew^jk! hoe verwildert
„ zijt gij thans!" zeide zijn vader; „ gij
„ wordt immers van dag tot dag ongemanier-
„ der en affchuwelijker; zeg mij toch eens,
„ van waar komt dat? gij waart immers anders
„ zoo niet!" Lodewijks vader ondervroeg hem
op het fcherpfte; hij bad hem op het hartelijk-
fte, om toch te zeggen, hoe hij, in zoo kor-
ten tijd, aan zoo vele ondeugende verkeerd-
heden kwam; maar dezelfde lodewijk, die an-
ders- zoo opregt en openhartig was, die voor
zijnen vader niets verzweeg, was en bleef ftom.
Zijn vader merkte naauwkeurig op, en toen
vond hq het fchielijk uk, hoe zijn zoon zoo
verergerd was. Een kwade jongen uit de buurt,
had zich zoo bij lodewijk weten in te dringen,
dat de een fteeds in des anders gezelfchap was.
Van dien jongen had lodewijk leeren fchelden,
vloeken, fnoepen en kwaad aan anderen doen.
Zoodra zqn vader nu achter dat alles ge-
komen was, kon lodewijk hem niets meer
daarvan verzwijgen. Nu bekende hij, dat die
knaap hem, aanvankelijk, in het geheel niet
had behaagd, en hij gefchrikt had, als hij hem
zoo had hooren fchelden; ja wanneer hfj hem
had