Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
348 ORDE, Z I N D E L IJ K H E I D ,
„ fteeds zoo- droog werd, dat hij ze bevochti-
„ gen, of wegwerpen moest; maar van liever-
„ lede nam hij al meer en meer daarvan, tot
„ dat bij het zoo ver bragc, dat hij maandelgks
„ meer dan twee pond fnuif hebben moest. —^
r, Hij heeft zich, toen hrj verftandiger daarover
„ dacht, alle mogelijke moeite gegeven, om zich
„ wederom van de fnuif af te wennen; maar al-
„ les is vruchteloos gewëest, en nu heeft hij de
„ hoop daartoe reeds lang opgegeven."
C X X X V I I r.
lodewijk; of, men leert het kwade ligtelijk
van anderen, maar men leert het zoo
gemakkelijk niet -weder af.
üe hupfche lodewijk, die overal, uit hoofde
van zijn goed gedrag, geprezen werd,.begon op
eenmaaal zeer baldadig, wild en ongemanierd
te worden. Hij had den mond vol van de ruuw-
fte fcheldwoorden en vloeken, wanneer zijne ou-
ders het riet hoorden; hjj vvas verlekkerd op
fnoeperijen, waaraan hij voorheen niet dacht; hij
vermaakte zich, als hij iemand eenige poets kon
fpelen, of eenig nadeel toebrengen, zonder dat
men merkte, wie de bewerker daarvan wsa; hij
klom en klauterde op gevaarlijke plaatfen
herom: en wanneer zjjné ouders het niet za-
gen ,