Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
346 orde, /zindelijkheid,
„ iets aanwennen, dan l<an men liet zoo ter-
„ ftond niet Weder afleeren."
„ Daar heb ik," voer• Mijnheer waarman
voort, „ onder mijne oude fchoolvrienden een',
„ die in een ftadje van dit land een amh: heeft,
„ dat hem intusfciien flechts een paar honderd
„ guldens opbrengt. HoLBEErï heet hij. Die
„ heeft zich het leelijke fnuiven zoo aangewend,
„ dat hij buiten ftaat is, om eenig werk te doen,
zoo hij niet elk oogenblik een fnuifje neemt.
», Zelfs des nachts moet hij fnuiven, en zijne
„ fnuifdoos ftaat immer op een' ftoel voor zijn
„ bed. Gij moest de onrust eens zien, waarin
„ de man verkeert, als hij zijne doos eens ver-
„ geten heeft, en zich op eene plaats be-
„ vindt, waar hij geen' fnuiftabak kan te koop
„ krijgen. Hij gaat dan zoo fuffend daarheen,
„ als een mensch, die krankzinnig worden wil;
„ hij hoort niet, wat men hem zegt; het ver-
„ maak van een gezelfchap kan hem niet ver-
„ vrolijken, en geen beet fmaakt hem aan tafel.
„ Alle oogenblikken fteekt hij de hand in den
y, zak, en trekt ze, met een verdrietig gelaat,
terug. Dikwijls doet hij met de vingers, als
of hij fnoof, om zich daarmede eenigermate
te redden. Kortom, er is met den man vol*
ftrekt niets uit te voeren, als hij zijne fnuif-
doos niet bij zich heeft; hoe bruikbaar hq
an-