Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
KWADE GEWOONTEN. JiS
„-mijne gezondlieid zeer nadeelig, naardien al
„ de vaten van het onderlijf zamengedrukt wor-
„ den. Eenige malen ben ik ook in gevaar ge-
„'weest, om den hals te breken, doordien ik
„ het evenwigt verloor, en niets bij de hand
„ had, om mij aan vast te houden. Meerma-
„ len heb ik mij, door het aangrijpen van de
„ tafel, in evenwigt willende brengen, den inkt-
„ koker omver geworpen, en al de papieren, die
„ op de tafel lagen, moeten overfchrijven, omdat
„ zij met inkt als overftroomd waren. Kortom,
„ die flechte gewoonte heeft mij reeds veel
„ verdriet veroorzaakt, al reken ik de ftoelen
„ niet eens, die ik van tijd tot tijd breek."
„ Maar zou het dan in het geheel nfet moge-
„ lijk zijn, dat gij u die kwade gewoonte
„ wederom .afwendet?" zeide de Heer spar-
„ berg. „ Ach , lieve vriend! " antwoordde
Mijnhper waarman, „ dat is zoo gemakkelqk
„ niet, als gij wel denkt. Hoe veel moeite
„ heb ik daartoe niet reeds aangewend: maar
„ dat alles heeft njets gebaat. Er wil mij
„ niets van de hand, wanneer ik in eene an-
„ dere rigting zit; en eer ik het nog betuerk,
„ zit ik weder met mijn' ftoel zoo als altoos,
„ al had ik mij ook voorgenomen, om regt
V, en ordelijk te zitten. Ja, ja, lieffte vriend!
„ laat men zich flechts eenmaal in zijne jeugd
• Y 5' . „ iet.s