Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
344 orde, z i n d e l ij k h e i d ,
„ menig ding kan men zulks, daarenboven, nog
„ binnen korten tijd; men moet in zijne jeugd
y, reeds een' aanvang daarmede maken; want hoe
„ meer onze jaren toenemen, hoe bezwaarlijker
, het wordtk Wilt gij u derhalve iets goeds
„ aanwennen, legt u dan, in uwen tegenwoor-
„ digen ouderdom, daarop toe; hoe ouder
„ men wordt, des te moeijelijker wordt het."
C X X X V I I.
'Mijnheer waarman; of, de kwade gemonten.
Mijnheer waarman had de gewoonte, dat hij
altijd met zijn' ftoel achterover leunde, en zijn
lijf voorover boog, wanneer hi| aan zijne tafel
zat en fchreef; terwijl hij den voet ftijf tegen
het voetftuk ^an de tafel aanplakte. „ Hoe zou
„ ik toch in zulk eene houding kunnen arbei-
„ den?" vroeg hem de Heer sparberg, een van
zijne vertrouwde vrienden. „Ja, ik wilde, dat
„ ik het niet kon ," antwoordde Mijnheer waar-
man; „ maar ik heb mij deze flechte manier van
„ zitten zoo aangewend, dat ik geen' regel fchrij-
„ ven kan, wanneer ik regtop zitten moet. —
„ Ik heb het mij in mijne kindfche jaren reeds
„ aangewend, en zou er thans veel geld om
„ geven, zoo ik het laten kon. Daar ik veel
„ zitten en fchrijven moet, is die houding voor
« mij-