Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
»4 KLEINE VERTEL LINGEN.
waren, en gaf aan elk van het gezin, onder
wonderlgke gebaren, en met onverftaanbare woor-
den, een' van die ftroohalmen, om denzelven in
de hoogte te houden. „ Thans," zeide hij,
„ zal de dief welhaast aan den dag komen. Ik
„ zal eenige minuten henengaan; en wiens llroo-
„ halm dan, als ik wederkom, een' duim langer
„ is, dan die der anderen, die heeft den le-
^ pel." Toen hij wederkwam , vergeleek hjj de
gezamenlijke ftroohalmen, en bevond, dat die
van den knecht hans een' duim korter was, dan
<lie der overigen. „ Hans!" zeide hg, „ gij
„ hebt den lepel!" Hans verfchrikte, en be-
kende zgne booze daad. Hoe kon nu de man
daaruit, dat de ftroohalm van hans zoo veel
korter was, weten, dat hans juist de dief was?
63. Een Turksch ICoopman reisde met eenen
Kameeldrijver, wien hij voor zich had afge-
huurd , om zijne waren, op kemels, door eene
woestijn te voeren. De Kameeldrijver, die eea
fterk maar flecht mensch was, greep den Koop-
man aan, ontkleedde hem, en dwong hem, om
de flechte kleederen, welken hij zelf afleide, aan
te trekken, en de kemels te drijven. „ Nu,"
zeide hq, „ zijn het mijne koopwaren, ben ik
„ de Heer, en zqt gij Kameeldrijver."
De Koopman bedreigde het uiensch, dat hg
hem verklagen zou, zoo haast zij in de naaste
ftad