Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
KWADE GEWOONTEN. JiS
„ Daar zijn die jonge lieden, die gij op' mijn
„ kantoor gezien hebt, die verftaan het zeer
„ wel; offchoon het hun, in den beginne,
„ even vreemd voorkwam, als thans aan u."
„ Ach, wie zou toch zoo kunnen flapen,
„ als de Postiljon daarvoor!" zeiden de kia-
„ deren, geeuwende, toen zij, des avonds laat,
weder terug reisden. „ Hij flaapt immers daar
„ bqkans even zoo goed op zijn paard, als
„ wij het te huis naauwelqks op ons bed
V, kunnen doen." — Dat komt alles van de
V, gewoonte," antwoordde de vader. „ Zulk
V, een man moet des nachts zeer dikwijls op
„ weg zijn, en dan leert dat langzamerhand.
„ Intusfchen," voer de vader voort, „is dat
V, juist geene goede gewoonte; want de Pos-
„ tiljon en wq, zouden een ongeluk daarvan
„ kunnen krijgen; ik zal er dus een weinig
„ op pasfen."
Terwi^jl de vader zoo fprak, ftiet het rijtuig
een weinig aan een' fteen; de Postiljon ont-
waakte terftond, en dreef zijne paarden voort,
om fchielijker door te draven.
„ Vader! kan ihen zich dan aan alles ge-
„ wennen, waaraan men wil," vroeg geer-
truid , „ zoo dat het naderhand niet meer zuur
„ valt?" — „ Men kan dit althans aan zeer vele ,
„ dingenantwoordde haar vader, „ en aan
' Y 4 „me-
J