Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
KWADE GEWOONTEN. JiS
C X X X V I.
Ge:woonte maakt alles ligt.
üijsbert en geertruid warcn, met hun-
ne ouders, op een klein reisje, naar eene
groote ftad van Duitschland, die zoo ver van
hunne woonplaats afgelegen was, dat z^, om
aldaar tijdig genoeg aan te komen, reeds des
morgens te vier uren van huis gereden waren,
en gevolgelijk'reeds te drie uren hadden moeten
opflaan. Het was juist een tqd, dat men op
het veld zeer werkzaam was, en de grasmaai-
jers arbeidden lustig voort, en ftreken van tijd
tot tijd hunne zeisfens.
De kinderen wreven hunne oogen, rekten hun-
ne armen uit, en waren nog mat en flaperig.
„ Achzeiden zij, „ hoe kunnen die lieden
„ daar op het veld het toch uithouden ?" —
„ De gewoonte leert hun dat alles," zeide de
vader. „ Als men zich vroegtijdig aan iets ge-
„ went, dan valt het niet zuur. Gij ziet daar
„ jongens en meisjes mede op het veld, die
• „ niet veel ouder zijn zullen dan gij, en zq
y, zijn allen lustig in de weer, en helpen me-
„ de; al valt hun dît misfchien thans ook nog
„ wat zuur, zij worden daaraan echter, door
V, eene herhaalde oefening, zoo gewoon, dat
Y 3 ' , het