Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
340 ORDE, ZINDEL IJ KHE ID,
glas jenever dronk, wederkwam, hetgeen ook
niet lang duurde. „ Nu," zeide de voerman,
„ dien borrel heb ik er, met moeite, binnen
„ gekregen. Het is daar toch onverdragelijk
„ vuil! maar de herbergier wordt ook van dag
„ tot dag armer; want niemand wil meer b{j
„ hem gaan. In het naaste dorp, daar wij
„ doorrijden, een half uur van hier, is eene
„ herberg, daar moet gij eens zien, hoe zin-
„ delijk en net alles er uitziet. Bq dien man
„ gaan alle menfchen gaarne; en dit heeft hem,
„ binnen weinige jaren, natuurlijk tot een zeer
„ welgegoed man gemaakt."
De kinderen baden hare moeder, om bij
dien man te pleisteren; want de eetlust,
die door de ontftane walgiag was onder-
drukt, was bij de kleinen, door het ver-
haal van den voerman, wederom opgewekt.
Hunne moeder voldeed aan hun verzoek, en
zij vonden alles, zoo als de voerman had ge-
zegd. — Alles at hier met genoegen, in eene
fchoone heldère witte kamer, aan blank ge-
fchuurde tafels. Borden, mesfen en glaasjes
blonken van zuiverheid, en'waard, waardin en
kinderen zagen er allen uit, als of zij zich
zoo even eerst verfchoond hadden. „ O! " zei
den de kinderen, „ hier is het veel beter!
y, hier fmaakt het goed!"
CXXXVI.