Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
K W A D K GEWOONTEN. 33y
het water Hinkend geworden is. De venfter-
glazen waren zoo vol van oliedamp, dat meji
niet in ftaat was, om daar door te zien. De
wanden waren zwart berookt. Geen tafel of
ftoel kon men aangrijpen, zonder vette vingers
te krijgen; en aan de mesfen en vorken, die
op de tafel lagen, kon men nog het brood en
de boter van den vorigen dag ontdékken. Dc
drinkglazen, die daar nevens ftondea, hadden
het voorkomen, van in geene drie dagen ge
fpoeld te zijn; en zoo als alles er in dat
vertrek uitzag, zoo zagen de waard en zijne
kinderen er ook uit. Elk hunner had eene
fmerige muts op het hoofd. Aan hunne klee-
deren fchenen zij, federt een' geruimen tqd,
de vette vingers afgewischt te hebben, zoo
glinfterden. dezelven van vettigheid'; en hunne
hemden, hun aangezigt, hunne handen kon
men naauwelijks aanzien.
„ Moeder! wij hebben geen* lust tot eten,"
zeiden de kinderen van Jufvrouw lebnderts;
„ vergun ons weder naar buiten te gaan."
De moeder vergunde het hun, en ging zelve
mede. „ Het is immers daar binnen niet uit
..te houden," zeide zi,j; „al mijn trek tot
„ eten is weg;" en de kinderen verzekerden,
dat het hun eveneens ging. Zij wachtten daar-
buiten , tot dat de voerman, die flechts een
Y 2 glas
é