Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
KWADE GEWOONTEN. JiS
buiten, en ,nu belceek zq iiaar nog naauwkeu-
riger dan te voren. Handen en gezigt waren
zoo bemorst, dat men de kleur daarvan naauwe-
lijks onderfcheiden kon. De kleederen waren
vol vetvlekken en vol aarde. Op den halsdoek
waren eenige groote ftrepen van het fap der
kerfen, die zij gegeten had; en hare ceinture
was groen van het gras, waarin zij zich had
omgewenteld. Henriette had den ganfchen
namiddag flechts aan haar fpel gedacht, maar
niet aan haren opfchik en de zindelijkheid.
„ En zoudt gij evenwel zoo mede willen
„ eten ? morfig kind!" zeide iiare moeder;
„ men zou immers van u moeten walgen,
„ als men naast u zat!"
De arme Henriette ! Terwijl al de ove-
rige kinderen aan hunne tafel zoo vrol^k wa-
ren, moest zij alleen blijven. Hare moeder
deed haar wel haar eten brengen; maar zij had
geen' lust tot eten; door hare morfigheid had
zij zich van alle vermaak beroofd. Bedroefd
ging zij Jn eenen hoek zitten, en betreurde het,
dat zi,j zich niet beter in acht genomen had.
Na het avondmaal kwam haar vader, en
vond zijne dochter nog zeer neêrgeflagen. „ Mijn
„ lieve kind !" zeide hij; „ mijn fmaak in het
„ eten i,is half "verloren gegaan, omdat gij er
« niet bij waart; en zoo als ik zie, zijt gi^j
Y „ ook