Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
33^ ORDE, ZINDEL IJ KHEID,
dag. Zqne kinderen hadden, op last van hunne
moeder, hunne beste kleederen moeten aantrek-
ken; en des namiddags kwamen al de vrienden
van Mijnheer wildburo bij hem, en bleven er
op het avondmaal. Een ieder was vergenoegd,
fprak, lachte, en fchertste, maar vooral ook de
kinderen en hunne kleine fpeelmakkers. Mevrouw
wildburg had voorgenomen, om voor dat jonge
goed flt)k een' regt vrolijken dag te maken; en
er was in de kamer, waar men eten zou, eene
afzonderlijke tafel voor de kinderen gedekt.
Men zou juist aan tafel gaan zitten, toen
men bemerkte, dat de kleine Henriette er
nog ontbrak. „ Waar is toch Henriette ? "
vroeg een ieder, toen zij juist binnen kwam
treden. Eenige der gasten wilden haar vra-
gen, waar zij geweest was, toen hare moeder
haar wat naauwkeuriger bekeek. „ Maar, hen-
„ riette ! " zeide zq, „ wat ziet gü er uit!
„ Gq zult toch niet onbefchaamd genoeg zijn,
„ om met onze zindelijke kleine gasten aan
„ ééne tafel te willen eten ? "
Henriette werd bloedrood. „ Moeder! "
zeide zq, „ lieve moeder.'...! " en daarmede
ftak zq hare armen naar hare moeder uit, en
zag haar zoo biddend aan. „ Ik beklaag u,"
zeide hare moeder; „ maar gij kunt onmogelijk
„ hier mede eten! " Zq bragt hare dochter naar
bui-