Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
n
kwade gewoonten. JiS
„ braaf!" zeide zijn vader bij herhaling. „ Nu
„ zullen wij dezen namiddag in het woud ook
„ regt vergenoegd zijn! Nu, dirk! gij zult
„ uwe gefchiedenis immers ook wel kennen ? "
De arme dirk! Bitter begon hy te weenen.
Onder een' vloed van tranen verhaalde hij zynen
vader, hoe het hem gegaan was. Gisteren na-
middag had hij de gefchiedenis willen leeren,
en toen was oom gekomen; en dezen morgen
had het maar in het geheel niet willen gelukken.
Ik beklaag u, arme bloed!" zeide zijn va-
der; „ maar dat komt er van, als men zijn
„ werk uitfleit. Medenemen kan ik u nu niet!"
Dirk bleef te huis. Dat was een droevige
namiddag voor den armen knaap. „ Ach, hoe
„vergenoegd zal robert zijn," zeide hij.
„ O waarom heb ik toch mijne gefchiedenis niet
„ terftond geleerd ? " Toen nam hij vast voor,
om nooit weder eenig werk te verfchuiven,
en hij hield woord, en kwam nooit weder in
het geval, dat hij te huis blijven moest, wan-
neer zijn vader met robert uitging.
C X X X I V.
De morfige Henriette.
Het was een groote feestdag in het huis van
Mijnheer wildburg ; want het was zijn verjaar-
dag.