Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
»4 KLEINE VERTEL LINGEN.
„ niet te zqn," antwoordde de Koning, ter-
w^l hij den foldaat naauwlceurig belchouwde.
„ Gy zijt immers nog vrij vet, en vol van aan-
„ gezigt." „ O Heer!" antwoordde de fol-
daat, „ dat aangezigt ben ik mijnen waard nog.^
„ fchuldig."
61. Een mensch, die er voor bekend ftond,
dat hij nooit terug betaalde, hetgene hij ge-
leend had, ging naar zijn buurman, en bad, hem
eene kleine fom te leenen. De buurman deed
het, en hield het geld aanftonds voor verloren;
„ maar," dacht hij, „ ik ben immers dus voor
„ altijd van dien mensch af." Intusichen kwam
dezelve na eenige weken, en betaalde. Een*
korten tqd daarna begeerde hij op nieuw eene
veel grootere fom van den anderen. „ Neen,"
zeide deze toen: „ ik laat mij flechts eenmaal-
„ bedriegen."
62. Er was aan zekeren Heer des huizes een
zilveren lepel ontftolen, en, naar alle vermoei
den, was iemand van zfln gezin de dief, maar
hq wist niet wie. Nu ging hij naar een' man,
die den naam had, dat hij zeer fchrander was,
en bad hem, in zijn huis te komen, om de zaak
te onderzoeken. De man kwam; het ganfche
gezm moest zich rondom eene groote ronde
tafel plaatfen. Nu nam de man zoo vele ftroo-
halmen van eene gelijke .lengte, als er perfoi,en
C 5 wa-