Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
kwade gewoonten.
JiS
C X X X I 11.
dirk; o/, fiel uwen arbeid niet uit,
Robert en dirk moesten elk eene kleine
gefchiedenis van buiten leeren. „ Ik geef u
tot overojorgen vroeg tijd daartoe," zeide
I» hun vader, „ en als gij 2e mij wel, en zon»
5, der flotteren, opzegt, dan zult gij ook met
„ mij den Heer Houtvester in Dalwoud bezoe»
„ ken." Dat was eene groote vreugde voor
de beide knapen; want zij waren gaarne bij
den Heer Houtvester. Daar hadden zij zoete
pielk, en frisfche geurige boschbeziën, en een
groot plein, waar zij, met de kinderen van
den Houtvester, kaatfen konden.
„ Kom," zeide robert, „ laat ons die ge-
„ fchiedenis terftond van buiten leeren l" —
„ Neen, toch niet! " antwoordde dirk , „ laat
^ óns liever fpelen. Wij hebben immers mor-
„ gen nog den ganfchen dag tijd om te leeren.
„ Men vergeet het zelfs ten halve, als men
„ het zoo vroeg leert." — „ Neen," zeide
ROBERT, „ ik leer het terftond; dan ben ik
„ er af. Als ik het dan morgen öf over-
„ morgen een paar malen overlees, dan gaat het
„ des to beter." Robert ging in een' hoek
yfin sijne kamer zitten, en dirk ging fpelen.
Een