Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
KWADE GEWOONTEN. 317
*
wanneer hij eens naar een goed vriénd ging;
terwijl jan zich overal kon vertoonen.
Jan was juist het tegendeel van zijnen broe-
der joost. Al wat hij bezat, .had eene vaste
plaats, waar hij het neêrleide; en hij zou het
in het donkere hebben kunnen vinden, zoo dit
had moeten wezen. Bemerkte hij aan eenig ftuk
van zijne kleeding een klein gebrek, dan zeide
hij het aan zqne moeder, opdat het in tijds
mogt kunnen worden verholpen. Boeken, pen-
nen en ander fchrijfgereedfchap, wist hij oogen-
blikkelijk te vinden, omdat hij alles juist daar
plaatfte, waar het behoorde. Slechts nu en
dan floeg JOOST de handen eens aan zijn boeltje;
en dan was ook alles terftond in verwarring.
Wanneer de vader met zijne kinderen wilde
uitgaan, dan was jan reeds voorlang met alles
gereed, als joost nog eerst zijnen hoed of
zijne handfchoenen zocht, en daarom niet zel-
den te huis moest blgven. Jan ging op me-
nige kleine reis mede, bij welke joost niet,
kon worden medegenomen, omdat er eene
fcheur in zijn' rok was, of zijne fclioenen
aan ftukken waren, zonder dat hij er voor
gezorgd had, om ze weder te doen maken.
O hoe veel tijd en uitgaven befpaarde niet
jan, en hoe veel verdriet ontweek hij niet,
omdat hij ordelijk was!
X 4 , CXXXII.