Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
gaö ORDE, 2 I N D e L IJ K H E I D ,
def JAN van hunne ouders geheel nieuw 'ge
kleed waren. „ Nu, joost !" zeide zijne moe
der, „pas wel op, gij krqgt niet weêr eer
^ nieuw , kleedingftuk, voor dat uw broede:
„ jan het zijne ook afgedragen heeft, al zoudi
„ gij ook gansch en al in gefcheurde lomper
p gaan; ea zoo gij, door onordelijkheid, iet!
„ aan uwe boeken bederft, zult gij het ui
y, uw zakgeld moeten herftellen."
Gedurende de Kersdagen nam joost ziel
wel ifi acht; maar naderhand verviel hij we-
derom tot zijne oude verkeerdheid. Het fchoont
prentenboek, dat hij met Kersmis ten gefchenke
gekomen had, had hij naar al zijne kleine
bekenden medegenomen, en na eenige we-
ïien, wist hij niet meer waar het was. „ Gr
y, zult het betalen," zeide zijn vader; er
JOOST moest zijne ganfche kleine fpaarbeurs,
met den fchoonen nieuwen gulden daarin, dien
hij met Kersmis bekomen had, afgegeven, om
het boek op nieuw te kunnen aanfchaffen.
O, dat deed hem zeer leed, want hij wilde
?ich vele dingen voor dat geld koopen.
Zijn lange broek was welhaast zoo verfleten,
dat er nieuwe voorpanden in zouden hebben
moeten komen; maar hij werd flechts gelapt;
<;n dat maakte zulk eene leelq^ vertooning,
^at zijn vader hem nergens kon medencmen,
wa,n-