Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
KWADE GEWOONTEN. JiS
Dan weder had hij dit of dat boek vergeten,
of had het niet kunnen vinden. Nu had hij
het werk, dat hem opgegeven was, niet af-
gemaakt; en dan ontving hij van den meester,
in tegenwoordigheid van al de kinderen, een
hard verwijt, of moest zelfs wel eens een
half uur aan de deur blijven ftaan, waarover
hij zich dan zeer fchaamde. -
5n hoe zag het er uit met den opfchik van
onzen joost? — Zijne kleederen waren bijna
nooit uitgeborsteld; en wanneer men Hechts een
weinig daarop klopte, kwam er eene wolk van
ftof uit. Zijne koufen zaten dikwijls tot aan
de kuiten vol flijk. Aan zijn vest ontbraken
gemeenlijk verfcheidene knoopen, die hij daar
niet weder had laten aannaaijen; en in de haren
hingen nog bedveren van den voorgaanden nacht.
Maar joost ! hoe onordelijk ziet er alles bij
u uit!" dit waren gemeenlijk de eerfte woor-
den, waarmede hij ontvangen werd, wanneer
hij eens bq de bekenden zijner ouders kwam.
Als hij en zijn broeder, op denzelfden tijd,
nieuwe kleederen of fchoenen bekomen hadden,
dan waren de zijnen veel eerder verlieten, om-
dat hij er zoo llecht acht op gaf. Dus ver-
oorzaakte hij menige onnoodige uitgave voor
zijne ouders.
Het was juist Ktrsmis, toen hij en zqn broe-
X 3 der