Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
j22 zelfbedwang,
y, ganfchen dag en nacht door, dat men niet tot
„ zich zelven komt." En nogtans was hans
even zoo misnoegd, wanneer er eens, vooral
in den winter, als het weder en de weger
flecht waren, eenige weken lang, zoo weinig
volk kwam. Dan zeide hij, zeer mistroostig;
„ hier zullen wi,j, ten laatfte, ons zeiver
a, kuimen opeten!"
,, Het ganfche logement - houden ftond hem,
na verloop van eenige jaren., zoo tegen, da
hij zijnen ftand verkocht; vooral toen men a
zeldzamer bij hem begon te logeren; naardiei
zijn grommig en verdrietig gedrag een' iede
affchrikte.
„ Ik moet de zaak anders aanvangen," dach
hij, en kocht zich in de ftad een aardig hms
met een' netten tuin. „Nu, God geve,'
zeide zijne vrouw, „ dat gij hier beter tevre
den moogt zijn;" maar hij was het evenmin
Hij wist hier wederom van verveling niet
wat hg beginnen zou. Hij fliep des morgen
tot acht of negen uren, om den tijd flecht
te dooden; en dan maakte het al te lang fla
pen hem reeds verdrietig. Dan ging hij uit
als het weder zulks veroorloofde, en beklaag
de zich, dat hij al die dingen, en wandelwe
gen, reeds honderdmalen gezien had. Hij moi
de over de inwonerf der ftad, dat zij geer
goi