Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
jao zelfbedwang,
gekend had, vele duizende guldens geërfd. - Toen
hö herige van die erfenis kreeg, was hij eens
vrolijk. „ Nu," zeide hi,j, „ nu willen wg
„ een vergenoegder leven leiden!" Maar toen
ontftonden er' nog menige zwarigheden, voor
dat het geld hem kon worden uitgeteld. Hij
moest eerst een' Advocaat aannemen; hij moest
eenige malen naar de plaats reizen, waar zi,jn
neef geftorven was; en er was dit en dat aan
vast. „ Ach, dat verwenschte geld!" riep
han8, „ wat heeft men toch daarvan?" Hans
klaagde, dat hij, voor al de moeite, geen uur-
tje vermaak genoot.. Het geld werd uitgeteld.
„ Nu eindelijk eenmaal!" riep has»^, „ nu
„ zal het ook gansch anders gaan.'' Hans
kocht, hoezeer zijne vrouw hem zulks afried,
een logement, dat toen juist' werd geveild.
„ Gii zult ook niet vergenoegder zijn,, als gij
„ logement houdt," zeide zij; maar htj luis-
terde daarnaar niet.' Hij had dat logement
riog niet eens ordelijk betrokken, toen het
klagen en morren bü hem reeds wederom aan-
ving. Hij moest nu brandewijn, jenever, bier,
en wiin, inkoopen; en verftond van dat alles
niets. Er moesten ftoelen en banken aangefchafc,
bedden in orde gebrkgt, en duizend andere din-
gen bezorgd worden, die aanvankelijk een gefta-
dig koopen, en heen en weèr reizen, noodzake-
lijk