Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
-JiS ZELFBEDWANG,
tuin met voortrefFelijke vruchtboomen; «n hij
Was daarbq aan niemand iets fchuldig. Zij-
ne kas was, daarenboven, van honderd gul-
dens baar geld voorzien,; en hij was, met
vrouw en kinderen, gezond. Wat ontbrak
hem -rog, om gelukkig te wezen? Niets, dan
tevredenheid.
Alttjd morde en klaagde hans over zijne om-
ftandigheden. Nu eens was de rogge, en dan
weder de haver niet regt gelukt. Dan be-
viel het ooft hem niet — het was immers
enkel ellendig verfukkeld goed, zoo als hij
het noemde. — Nu eens was de hooibouw
niet uitgevallen, zoo als hij wel wenschte;
en dan weder was de prijs van het koren hem
te laag. Hans was dus altqd onvergenoegd.
Het meest beklaagde hij zich over zijn ar-
beiden. „ Dat is toch waarachtig," zeide hij,
„ dat niemand het erger heeft dan een arme
„ boer. Vroeg en laat moet men zich vermoei-
y, jen en afmatten; en daarvoor heeft men el-
„ lendigen kost en flechte kleeding. Koude en hit-
„ te moet men verduren; en naauweltjks kan men
„ des zondags een weinig uitrusten." Gc]i,jk
als hij met zi,in werk ontevreden was, zoo was
hij het ook met zijnen kost, hóe gezond en
fuiakelijk dezelve ook door zijne goede vrouw
werd toebereid; en hij maakte deze het leven
wer-