Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
SI'S ZELFBEDWANG
y, eerfte omhelzingen ftond zijné moeder verlegen
n « Wat goeds zal ik u nu re eten geven, mijr
„ y, zoon! opdat gij u wat verkwikken moogt?"
„ zeide zij, „ ilc heb juist niets in huis." —
M y, Wat bekommert gij u, lieve moeder?"
„ zeide hq: „ als gij boter eu brood hebt, is
„ „ het wel." „ IVIaar," vervolgde zqne
y, moeder: „ nu is boven het bed dok niet
y, „ eens opgemaakt." — Gq behoeft u daar-
„ r, mede niet te vermoeijen," hernam hij, „ik
„ „ kan wel een' nacht in een' leunigftoel
„ „ flapen, als het niet anders wezen kan!"
„ Den volgendén morgen had zijne moeder
y, kofBj voor hem gereed gemaakt; maar hq be-
„ dankte voor dien drank, en verzocht voor
„ zich flechts een glas water, en een ftuk brood,
„ en nuttigde het met een zigtbaar genoegen.
„ „ Dat is heerlijk water," zeide hq; „ zoo
„ „ goed hebben wö het in onze ftad niet."
„ De vader herinnerde zijnen zoon de klag-
„ ten, die hij, in den aanvang zijner leerjaren,
„ aangeheven had. „ Ja toen, lieve vader!
„ zeide h^, kwam dat leven mij wel wat
„ „ ongewoon voor; maar thans kan ik mt|,
„ „ er gemakkelijk naar fchikken, zonder zuur
„ „ te zien, of m^ grootelijks te beklagen, al is
„ „ ook alres niet zoo, als ik het gaarne had.
„ „ Het is mij zeer lief, dat gij mij toen op
« « mij-