Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
matiombil», bnsf.
y, „ Voor den volgenden morgen kon worden
n n herlleld, ach! dat was een akelige nacht!
y, „ Het volk in de herberg had geene bedden,
„ „ omdat zij, zoo als zij zeiden »Juist geen lo?
„ „ gement hielden; en wq moesten op ftroo
„ „ flapen. Mijn reisgenoot fliep, fpoedig; maat
„ „ ik heb, den ganfchen nacht, geen oog toe»
„ n gedaan. Ik heb van kommer moeteni wee»
„ „ nen! En in Leipsig ? Ach ik had zoo veel
Y, „ verwachting van die flad; maar daar gaat
„ y, het er nog veel erger toe, dan te huia.
„ „ Er zijn reeds acht dagen verloopen, en. ik
„ „ heb mij nog geen vermaak kunnen aandoen.
„ y, Naauwelijks ben ik des zondags een; weir
„ „ nig uit geweest. O gij moest mij flechts
„ „ eens zien, hoe uitgeteerd ik ban! "
„ Op dezen toon ging de brief voort ; hij wa&
„ geheel met klagten opgevuld; maar de ouders
„ namen hunnen zoon niet van den koopman ter.
„ rug, omdat deze als een braaf en r^tfchapen
„ man bq hen bekend was, die een re^t vaderlijk,
„ deel in hec welzijn van hunnen zoon nam."
y, Intusfchen hadt gij dat mensch vier jaren la»-
y, ter moeien zien, toen hij zyne ouderen vuot,
„ de eerftemaal weder bezocht^ nadat, z^ne leer-,
„ jaren juist uit waren. Hij had niet aan zijne
„ ouders gefchreven, dat hü3 komen, zou, om,
„ hen eens onverwacht te verblijdetH Na de.-
>• ' « eer-