Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
JT» . ZELFBBDWANGj
y, eea koud bed. Daar zond hij nu, aan zijné
yt ouders, brieven vol klafïten. Hier, fchreeÊ
„ hij., kon hij het onmogelijk lang uithouden.
„ Hij had in het geheel geene bediening en op»
„ pasfing, en kon naauwelijks eene enkele beet
„ aan tafel gerust eten; en hi,j bad, ^t zqne ou-
y, ders hem toch wed^tot zich nemen wilden."
„ Toen hg met een^ bediende van den koop»
„ man naar de eerstkomende Leipziger kermis
„ had moeten reizen, werden zijne brieven nog
„ veel treuriger. „ Ach, ik bid u, om Gods,
„ „ wil, lieve ouders!" fchreef hg, „ neemt
„ „ mij toch weder bij u, of plaatst mij er-
„ „ gens elders! Hier kan ik niet blgven leven.
y, „ Zestig mijlen, heb ik moeten reizen, langs
„ „ den flechtften weg en in het guurfte we»
„ „ der; en dat ging dhg en nacht voort, zon-
y, „ der uit te rusten. Zes dagen zijn wij opi
y, „ weg geweest. Ach! het llooten van den
„ y, wagen maakt, dat bet is, als of al mijne
„ „ ribben gebroken waren. In de herbergen is
„ y, nergens iets goeds te krijgen, om zich té
yy „ verkwikken; en ik begrijp maar volftrekt
y, „ niet, hoe mgn reisgenoot met zoo veel fmaak
y, „ eten kon, van hetgene men ons voorzettede.^
„ „ Eenen nacht moesten wij zelfs op een boe«
„ „ ren-d®rp doorbrengen, omdat de as van
y, y, onzeo wagen brak , cn bet gelH-okene niet
y, „ voor