Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
»4 KLEINE VERTEL LINGEN.
beviel den vreemdeling uitnemend. „ Alleen,"
zeide hg, „is de keuken misfchien wat te
„ klein." ■— „ Juist die kleine keuken" her-
vatte de eigenaar, „ heeft dit groote huis ge-
„ bouwde"
57. Een zeer kleinmoedig en vreesachtig
mensch had eene ligte en onbeduidende wonde
aan den arm bekomen. Onverwijld deed hij den
Heelmeester ontbieden, en bad hem, om toch
al wat mogelijk was te doen, opdat die won-
de niet gevaarlp worden mogt. „ Jongen 1"
zeide de Wondarts tot een' leerling, dien hij had
medegebragt, „ loop fchielijk naar huis, en haal
„ mij de pleister , die in de kast ligt: maar haast
„ u, om aanftonds wederom hier te zijn." —«
„ Is de wonde dan zóó gevaarlijk ? " vroeg de
gekwetfte. „ Neen, mijn Heer! " antwoordde
de Wondarts, „ zij is zóó ver van alle gevaar,
„dat zq, indien de jongen niet heel fchielqk
„ voortfpoedt, reeds genezen zal zyn, vóór dat
„ hij wederkomt."
58. In zeker land pleegt men van een zeer
eenvoudig mensch de uitdrukking, dat hij niet
eens tegen eene gans ia kan zeggen, te bezi-
gen. Een rijk en aanzienlijk Heer in dit land
liad eens een beroemd geleerde, die johnson
heette, maar wien hij nog niet perfoonlijk ken-
de, bij zich ter maaltijd genoodigd. Die man
C 4 kwam