Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
MATIGHEID, ENZ. JIJ
"i, die foort van wijri niets meer bekomen. Toen
^ zag het er bitter uit voor dien man. Niets van
„ hetgeen op zijne tafel kwam, fmaakte hem.
„ Alle andere foorten van rooden wijn, wélke
yi hij proefde, fmaakten hem niet, hoe goed zij.
„ ook waren. Hij verzekerde, dat hij geen' drup-
pel daarvan op zijne tong verdragen kon. Aan
„ alle wijnkoopers fchreef hij, al zijne vrienden
„ plaagde hij, om hem van den gezegden wijn
te verfchaiFen. Kortom, de man ging te
y, werk, als of zijn leven vaA dien wijn afhing;
„ en echter hielp dat alles hem niets, en hij
„ moest, anderen wijn leeren drinken."
„ Er was in Duitschland een jong mensch,
„ die naar eene groote ftad ging, om den koop-
„ handel te leeren. Te huis bekwam hq des
„ morgens zijne koffij. Hij kon flapen zoo lang
bij wilde, wel tot zeven, of zelfs tot acht uren.
„ Des middags zat hij gerust aan tafel, en liet
M zijne moeder alles aanbrengen; des avonds
„ werd, in den winter, zijn bed gewarmd. Dat
„ alles hield nu op. Hij moest vroeg uit het
„ bed. Hti moeSt dikwijls uren lang in koude
„ kelders ftaan. Aan koffij voor hem werd, in
„ dat huis, in het geheel niet gedacht. Als hq
„ eens op zijn gemak meende voort te eten,
„ moest hij van tafel oprijzen, omdat er buiten
yf iets te doen was; en des avonds moest hij in
V 5 „ een