Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
gia ZELFBEDWANG,
„ den ganfchen voormiddag niet fpelen, noch
„ vrolijk zijn, hoe fchoon het weder toen
„ ook was ? " De kinderen werden een weipig
rood, en fchaamden zich. „ Of wie was,
fi in den vorigen herfst, zoo grommig, toen
„ de Heer landman beloofd had, om u aan
„ zijn huis te doen halen, en er intusfchen
„ niets van worden kon, «omiat de goede
„ man ziek geworden was? Of toen gij op het
„ laatfte Paaschfeest, uwe nieuwe kleederen niet
„ bekomen kondet, omdat de kleêrmaker, uit
„ hoofde van al zijn ander werk, daarmede
„ niet klaar was kunnen komen, hoe waart
„ gij toen toch wel gefteld ? "
„ Behoef ik misfchien nog meer voorbeelden
„ voor u aan te voeren?" vroeg de vader..
O neen! o neen!" riepen de kinderen.
„ Nu," voer de vader voort, „ gij ziet dan
„ wel, dat het eene zeer edele kunst is, als
„ men, hetgeen men wei gaarne zou hebben
„ gehad, ontberen kan, zonder dat dit ons te
„ zeer fmart en bedroeft. Daarom moet men
„ zich nu, van zijne jeugd af, in "die kunst
„ oefenen, om haar te leeren."
„ Ik heb een' man gekend, die alburg heette.
„ Deze had zich aan zeker foort van rooden wijn
„ gewend, waarvan liij alle middagen flechts twee
„ of drie glazen dronk. Eenmaal kon hg vin
w dif