Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
T
310 zelfbeq. wang,
en in orde, zoo dat een ieder met hem tevre-
den was, „ Maar hoe maakt gij het toch?"
vroeg FRANS hem eenmaal, „ dat gij immer zoo
„ veel tijd overig hebt?" — „ Ik ga," ant-
woordde de ander, „ nooit eerder van mijn
„ werk weg, dan als het goed en geheel afge-
y, daan is, zonder er ongeduldig onder te wor-
„ den, al valt het mii ook nog zoo zwaari
„ op deze wijze houd ik fteeds tijd overig."
C X X I X.
Ontzeg u zelven fomtyds vrijwillig iets
aangenaami.
„ Nu komt heden juist uw geliefdfte kost op
„ tafel," zeide Mijn Heer ioman tot zijne
kinderen, « appelkost. met korenten — nu wil
^ ik heden eens zien, wie uwer, zich zelven
„ in zoo ver overwinnen kan, dat hij niets
„ van dat eten verlangt." -
„ Wel vader!" zeiden de i^inderen, „gij
„ fchertst tocli maar met ons ? " — „ Neen,"
antwoordt'e de vader lagchende, „ het, is. mij
^ volftrekt ernst; laat mij eens zien, of gij 11
„ dit geliefde eten ontzeggen kunt. Ik beveel u-
„ zulks ii.tusfcben niet; maar het Mijft vopr u.
„ vrij, wat gii doen wilt." De kinderen wilden
gaarne weren, waarom aö zich die fpijs ont»
zeg'