Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
matigheid, enz. jof
Zoo als de vader gezegd had, zoo ging het
ook. De zuster van frans kon reeds zeer
goed fchrijven en rekenen, toen frans daar-
mede nog ellendig fukkelde, en zij was intus-
fchen een rond jaar jonger. Zijn» meeste fchool-
makkers gingen hem bijkans in alles vooruit;
en echter haperde het frans niet aan den
goeden wil. Hij wilde gaarne vlijtig zijn, en
al wat nuttig was leeren; maar hij bezat geene
ftandvastigheid, hij kon niet volhouden. Hon-
derd dingen had frans begonnen te leeren,
en geen yan allen kende hij ordelijk en vol-
ledig, omdat hij het bij geen van allen lang
uitgehouden had. Al wat hij deed, werd voor
hem veel zwaarder, dan voor anderen; en hg'
had wel tweemaal zoo veel tijd daartoe noodig,
omdat hij fleeds ongeduldig was.
Frans had, toen hi) ouder was, een ambt
bekomen, dat hem velerlei bezigheden, doch
vooral veel te rekenen gaf; maar nooit had htj
zijne dingen op den regten tijd afgedaan. En
daarom, zoo wel, als omdat hq zoo vele mis-
flagen beging, kreeg hij van degenen, die bo-
ven hem waren, zeer vele verwijtingen; cn
moest dikwijls zeer groote rekeningen nog een-
maal opmaken. Een zijner vrienden, die juisc
zulk een' post had als hij, had altoos nof
tqd overig, en al zqn werk was naauwkeurig,
V 3 •«