Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
30S ZELPBEOWANC,
C X X V I I I.
/)tf ongeduldige frans; of, men meet
volliouden.
„ O dat leer ik in mijn geheele leven niet-!
„ ik vorder immers niets! het wil mij maai
f, in het geheel niet gelukken!" Zoo riep de
ongeduldige frans altijd, wanneer hij iets doen
of leeren moest, dat bij den eerften aanvang
niet terftond gelukken wilde. Dan fprong Wj
op, wierp het boek hier en ginds, of fmeet
de pen weg, liep rond, zette zich wederom
neder, en gedroeg zich wederom eveneens.
Zijne zuster handelde gansch anders. Al werd
iets nog zoo bezwaarlijk voor haar, zij liet
zich , echter door geen verdriet overweldigen.
„ Ik moet het immers toch leeren; ik moét
„ het toch doen," dacht zij, en hield moedig
vol.
„Frans! frans!" zeide de vader; „als
„ gq met uw werk niet leert volhouden, zult
gij het nooit ver brengen, noch eenige zaak
„ regt leeren, en zullen anderen u fteeds voor-
„ uitgaan. Men moet niet aanftonds ongedul-
„ dig worden; vooral, wanneer '' men eene
„ zaak eerst leeren moet; dan is dezelve im-
„ niers zekerlijk altijd eenigzins zwaar."
Zoo