Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
3o6 zelfbedw.ang,
uit den pot, cn de beide kinderen dronken
ook, en allen verzekerden, dat het zoo lekker
Imaakte, als het beste bier. „ Evenwel foMak-
„ te het dit mannetje zoo lekker niet," zeide
<le man, en verhaalde, hoe het hem met
rK-EDERiK gegaan was.
« Ziet gij," zeide fréderiks vader op de
terugreis tot hem; „ daar hebt gü nu terftond
„ ondervonden, hetgeen ik zeide, namelijk,
„ dat men in dè wereld vele kleine onaange-
y, naamheden ontmoet, welke men moet leeren
y, verdragen, zoo men zich niet immer voor
„ ellendig en ongelukkig houden, of niet be-
„ ftendig wil misnoegd zijn." Hierbij voegde
hij nog, dat bijkans geen mensch de ontmoe-
ting vin menige zulke kleme onaangenaamhe-
den vermijden kan, al is hij ook nog zoo
rijk en aanzienlijk. „ De meeste menfchen,"
zeide hü, „ moeten zelfs zeer groote bezwa-
„ ren en ongemakken verduren; denk, bq
„ voorbeeld, eens aan zeevaarders, of lieden,
„ die zeer dikwijls op reis moeten zijn, of
y, die zwaar te werken hebben, zoo als de
„ landlieden. Wat zou daarvan worden, zoo die
„ menfchen fteedi klaagden en zuchtten, en
y, terftond verdrietig werden, of den moed wilden
y, laten zinken, wanneer iets bezwaarlijk voor
„ hen wordt, en alles niet aanftonds zóó gaat,
„ als zij het weufchea ? " Oa-