Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
M A T I G H E 1 U, ENZ. 3O5
iette onzen frederik een' zuiveren pot vol
water voor. — „ Een ppt ? " zeide frederik ,
verdrietig en den neus oplitlende; „ uit een'
w pot ijan ik niet drinken; hebt gij dan geen
glas?" De man antwoordde hem, dat hij hier
geen glas had, en dat hij hem niet helpen
kon, wanneer hij uit geen' pot drinken wilde.
Frederik had veel dorst — hij dronk — maar
met tegenzin. -
Frederik werd zeer verdrietig. Hij moest
nu ook nog zoo lang wachten, tot dat zijn
vader en zijne broeders terug kwamen,, en
wist niet, hoe hij den tijd verdrijven zou.
„ Hier beneden zijn immers geen hazelnoot-
„ boomen ?" zeide hij. „ Daar zijn er wel
,, een paar," antwoordde de man, „ maar die
„ zijn reeds voor lang afgelezen, dewijl ze
„ digt aan den weg ftaan. Maar boven óp
„ den berg, en aan de gindfche zijde, daic
„ vindt men in dit jaar geweldig veel noten."
Na verloop van een groot uur kwamen de
anderen weder terug, en frederik verheugde
zich. Zijn vader en de beide anderen waren
nu ook dorstig, en vroegen den man, of hij
ook iets te drinken had ? „ Ja, water heb ik
„wel, maar geen bier, en ook geen glas,
„ maar (lechts een' pot." — „ Dat is evenveel,"
antwoordde de vader van frederik, en dfotik
V uit