Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
»4 KLEINE VERTEL LINGEN.
eene tafel, eji wierp nu, op een' tamelijken af-
'ftand, kleine gerstkorrels door het oog van die
naald. De Koning liet dien mensch eene maat
^gerst geven, om hem tot voortzetting van eene
"200 zeldzame kunst in ftaat te ftellen. Was die
'belooning nu wel evenredig aan de kunst?
54. Men heeft van oudsher menfchen genoeg
gevonden, die zich vermoeiden, om het zoo ver
te brengen, dat zy met groot voordeel goud
konden maken. Menig een gaf zelfs voor, dat
hij die kunst had uitgevonden. Een van deze
laatften kwam tot een' Vorst, en vroeg geld van
hem, onder belofte, van zoo veel goud voor
hem te zullen maken, als hij verlangde. Maar
de Vorst liet hem flechts een' grooten buidel ge-
ven , om daarin het geld te bergen, dat hij ma-
^en zou.
55. Eenige jonge lieden wilden eens iemand
kwaad doen, en zochten een' hunner bekenden
te overreden, om in hun voornemen te deelen.
Daar deze intusfchen, onder al hun aandringen,
onbewegeUik bleef, zoo voegden zij hem toe,
dat hij geen hart bad. „ O! " zeide hij, „ dat
„ heb ik nooit tot booze bedrijven."
56. Iemand voerde eens een^ vreemdeling, die
hem bezocht, door zqn nieuw gebouwd huis
rond, om hem te doen zien, hoe fchoon,
grootsch en prachtig alles was ingerigt. Alles
be