Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
MATIGHEID. ENZ. »95
C X X V I.
lotje ; of, men moet ook zijne vreugde matigen.
Mevrouw welman was, voor eenige weken ,
uit hoofde van eene gewigtige zaak, op reis
gegaan ; en hare kinderen hadden den dag van
hare terugkomst reeds lang te gemoet gezien.
Zij fpraken er van, wat hunne moeder hen al
zou medebrengen; en elk kind verzon voor
zich iets, om moeder bij hare wederkomst daar-
mede te verblijden. Karolientje had voor
haar een paar fraaije zijden koufenbanden ge-
maakt; de kleine lotje had vlijtig aan haar
kousje gebreid, en had het toen af, en willem
had een aardig plantje, dat mooi bloeide, voor
haar in een' bloempot gezet.
Nu kwam er een wagen aanrollen. „ i^aar
„ is moeder!" riepen de kinderen; en daarop
ging het, in eenen fprong, de deur uk, de
trappen van het bordes af, en naar den wa-
gen. Van blijdfchap zag lotje den grooten
fteen op het plein over het hoofd, die haar
in den weg lag, en haar anders zeer wel
bekend was; want de vreugde had haar
geheel verblind. Lotje deed een' harden val
over dien fteen; hare kleine knie, haar neus en
mond waren, op het fteenen plaveifel van het
plein,