Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
30o zelk bedwang,
Hij wrong zich de handen, hij weende, hij
wierp zich nevens zijnen broeder neder, hij
fprong weder op; en wist van angst niet,
wat hij deed. Zijn broeder bleef fteeds be-
wegingloos daar liggen. '
O hoe fchrilcte de vader, toen hij zijne
kinderen zoeken wilde, en zijnen zoon daar
zag liggen. Vol van weemoed, riep hij: „ ach
„ God! ach ik arme vader!" Meer kon de
ongelukkige man niet uitbrengen.
Drie dagen lag de gewonde bijkans zonder
eenig befef, gedurende welken tijd leendert,
zoo wel als zijne ouders, een* onbefchrijfelijken
angst uitflonden. Leendert liep, ■ (lom en
treurig, in het huis rond — een ieder zag zqne
innige fmart en benaauwdheid, en niemand deed
hem eenig verwijt. Geheele uren lang (tond
hij, aan zijns broeders bed, denzelven met
betraande oogen aan te kijken. Toen zijn broe-
der, op den vierden dag, een weinig bekomen
was, greep hij deszelfs hand, en zag hem
zoo biddend aan. Ach! lieve broeder," fta-
melde hij, „ kunt gij het mij vergeven ?" —
„ Gaarne! " zeide zijn broeder, zachtjes, wees
„ flechts niet meer zoo opvliegend!" Voor-
heen had LEENDERT Itecds beweerd, dat hij
zijnen toorn niet bedwingen kon, maar van de-
zen tij.l af beteugelde hij denzelven volkomen.
CXXVI.