Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
MATIGHEID, ENZ.
299
niet matigen, voor dat hij, in eenen aanval
daarvan, zijnen broeder bijkans had gedood.
De beide knapen kolfden zamen in den tuin
van hunnen' vader. Nu wilde leendert niet
gelooven, dat zijn broeder, zoo als dezelve
verzekerde, in zekerén flag den paal had ge-
raakt. Geweldig ftoof leendert op. „ Ha-
„ gelfche jongen!" zeide bij, „ gij fpeelt al-
„ tijd valsch!" Zijn broeder bad hem, om
niet zoo terftond uit te vallen, en voegde on-
voorzigtiglijk daarbij: „ men kan toch nooit
„ met u te regt komen; ik zou haast liever
„ in het geheel niet met u fpelen."
„ Loop, leelijke jongen!" riep leendert
toen, geheel verbitterd, „ nu wil ik ook niet
„meer met u fpelen; daar ligt de kolf!"
Met deze woorden flingerde hij dezelve in vol-
le woede van zich af, zonder te bedenken,
waar zijn broeder ftond, en zoo hevig, dat de
kolf zijnen broeder naar het hoofd vloog.
Met een' luiden fchreeuw zeeg zijn broeder ter
aarde. De kolf had hem eene wonde aan het
hoofd toegebragt, waaruit het bloed geweldig
voortgudsde. Leendert zag op den fchreeuw
van zijnen broeder om. Daar lag de arme jongen
voor dood ter aarde. „ O God! o God! " riep
LEENDERT i^, vertwijfeling, „ wat heb ik ge-
„daanL mijn broeder! mijn 'arme broedef!"
- Hij
x