Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
apB ZELFBEDWANG,
op zijn icranlcbed, om gezucht, dat hij zich
niet gematigd had! Hij liad zoo gaarne, zoo
heel gaarne, nog langer geleefd. En zijne
ouders werden door een' ieder beklaagd; want
die zoon was hunne eenige hoop en vreugde
geweest, en nu waren zij, in hunnen ouder-
dom, kinderloos.
^ C X X V.
Bedwing uwen toorn.
Leendert had de ondeugd, dat hij zich
zeer ligt tot toom liet vervoeren Leend-ert !
„ LEENDERT! " zeïde zijn vader; „ bedwing
„ toch uwe gramfchap. In gramfchap weet
„ men niet wat men doet; en men kan zich
„ tot bedrijven laten verleiden, waarover men
„ naderhand, zqn geheele leven lang, berouw
„ heeft."
Leendert zag wel in, hoe goed zijn vader
het met hem meende. Hoe dikwijls was zijne
geneigdheid tot hevigen toorn niet reeds oorzaak
geweest, dat hq met zijne kleine vrienden over-
hoop gelegen had! Hoe dikwijls was hij niet in
twist cn vijandfchap met jien geraakt, en waren
er ganfche weken vertoopen, zonder dat hij ge-
meenfchap - met hen hield! en evenwel was hij
niet wijzer geworden. Hij leerde zijnen toorn
niet