Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
MATIGHEID, ENZ. ap?
waarop hq genoodigd werd, danste hij op nieuw.
„ Een weinigje zal immers niet fchaden," dacht
hij. Zijne ouders hadden hem nog dien zelf-
den avond zoo hartelijk gebeden, om zich toch
te ontzien, en hij had het hun beloofd; maar
zijne beloften en voornemens verdwenen al meer
en meer. — Hij kon immers die en die uit-
noodiging niet afflaan.
Hij danste den eenen dans na den anderen,
en deelde ten laatflie in de gezwindfte en wild-
fte danfen. Zijn hart klopte hem daaronder ge-
weldig; hij was ten einde adem; hij had toen
gaarne opgehouden: maar de dans was nog niet
uit. Nu begonnen hem de ooren te fuizen,
het hoofd draaide hem, en het fcheen hem toe,
als of alles in bonte kringen voor zijne oogen
rondflingerde. Hij werd bleek als een doode.
Op eenmaal gevoelde hij eene onmatige warmte
in de borst, en een geheele fl:room van bloed
drong hem uit den mond. Hij viel in onmagt;
en het duurde lang, eer hij weder tot zich
zeiven kwam.
Men droeg den ongelukkigen in een' draag-
flioel naar huis — men haalde den Doftor, die
wel zijn best deed, maar evenwel het leven
van den patiënt niet behouden kon. Nadat hij
twaalf weken ziek gelegen had, ftierf hij.
O hoe veel duizendmalen heeft hij er niet,
T 5 op