Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
matigheid.
enz.
»95
„ „ zal het beter gaan;" maar de goede man
„ had het grootelqks mis. De boef beftal eerst
„ een' medeleerling,. en • daarna, ook' den baas,
„ wanneer hij hem geld , van zijne klanten te
„ huis bragt. — Intijsfchen zochten de ouders
„ van den jongen zulks fteeds geheim te hou-
„ den, en gaven daarom veel geld, opdat zq
„ de fchande niet hebben mogten, dat hun
„ zoon als een dief bekend was."
„ Toen dit mensch nu als knecht begon te
„ werken, ging dat leven zoo voort. Hg be-
y, ftal zijne medgezellen, werd van hen afge-
„ rost, van zijne bazen weggejaagd; maar nog
„ werd hij daardoor niet beter."
„ Dus ronddwalende, had hi) nu in langen
-k, tijd geene lekkernijen kunnen eten, omdat
„ hij geen geld had. Intusfchen kwam hg een-
„ maal, in eene herberg, des nachts nevens
„ een' flager op ftroo te liggen; en het wos
„ hem niet ontgaan, dat die man een' grooten
„ buidel vol geld bg zich had. „ Ach,"" dacht
„ hq, „ zoo ik" dien buidel had, zoude ik
„ „ mij menig lekker beetje kunnen koopen!"
y, Die gedachte hield hem bqkans den ganfchen
„ nacht flapeloos. In den vroegen morgen trok
„ hq den flager zijnen buidel. ftil uit den zak;
„ en terftond daarop floop hij heimelqk weg.
V, De flager ontwaakt, mist zijnen buidel, ziet,
T 4 » ciat