Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
c94 zklfbkdwang,
„ lusten, tot het eten van gefuikerde auiande-
„ len, marlepijntjes, banket, en andere zoetig-
„ heid, niet wilde leeren bedwingen, in het
„ tuchthuis geraakt is."
„ Toen hij nog een kleine jongen was, ver-
„ fnoepte hij elk dubbeltje en eiken zesthalf,
„ welken hij ten gefchenke kreeg, aan banket
„ en andere lekkernijen. Zqn vader, die zulks
„ bemerkte, hield hem het nadeelige daarvan
„ voor oogen, en toen dit niets meer hielp,
„ gaf hij hem geen geld meer."
„ De knaap wist geld te krijgen, hq verkocht
„ voor eenige Huivers, veel van de boeken
„ en prenten, die men hem gegeven had, en
„ toen hrj daar doorgeraakt was, nam hij
„ heimelijk het geld zijner ouders weg." . .
„ Hq wist zijne diefftalleh zoo voorzigtig aan
„ te leggen', dat niemand in het eerst iets daar
„ van merkte. Toen zijn vader, evenwel, ein-
„ delijk een kwaad vermoeden opvatte, en
„ naauwer op hem acht gaf, zag deze wel,
„ dat al zijne beden en vertoogen niets gebaat
„ hadden. Hij floot den knaap eetlige weken
„ lang op; hij tuchtigde hem duchtiglijk; hij
„ liet iiem foberen kost geven, maar dat alles
„ hielp flechts voor een' tijd."
„ Nu kwani de knaap, als leerling, bij een'
„ handwerksman. „ Hier," dacht zijn vader,
„ „ zal