Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
»4 KLEINE VERTEL LINGEN.
hem Tpraken. „ Dat doet mij leed," zeide h|j,
„ maar ik wil mij bevlijtigen, om die menfchen
„ tot leugenaars te maken."
51. Terwijl eens eenige menfchen naar een
doel fchoten, en de beurt aan een zeer onbe-
kwaam fchutter kwam, plaatfte iemand zich
juist voor het doel. „ Waarom gaat gij daar
„ liaan?" vroeg men hem. „ Eil" antwoord-
de hij, „ ik wilde niet gaarne, dat de man my
« trof."
52. In een' krijg, dien zekere Graaf monte-
feletri voerde, was deszelfs tienjarige zoop
door den vijand gevangen genomen , en in eene
ftad gebragt, welke de Graaf onmiddellijk daarop
belegerde. Montëfeletri zocht de ftad ^
veroveren, hetgeen hem intusfchen niet geluk-
te. Toen de aanval afgeweerd was, liet de Be-
velhebber der ftad den jongen knaap voor zich
komen. „ Hoor eens," zeide |hij tot hem;
„ als uw vader nog eens komt, en onze ftad
„ aangrijpt, laat ik u het hoofd afflaan! " —
„ Dat kan ik niet beletten," antwoordde het
onverfclirokken kind; „ maar wiens hoofd zal
„ dan afgeflagen worden, als mqn vader ten
„ derdenmale komt ? "
53. Zeker mensch liet zich bij een magtig Ko-
ning aandienen, om een zeldzaam kunstftuk te
veriigten. Hij nam eene paknaald, ftak ze op
C 3 eene