Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
MATIGHEID, ENZ. »93
„ de dwazÊ en ongepaste bedrijven verhaalde,
„ waaraan hij zich, den vorigen dag, had
„ fchuldig gemaakt; dewijl hij zelf wel inzag,
„ dat hij zich daarmede belagchelijk, of zelfs
„ verachtelijk maken moest. „ O," riep hij
„ dan, vol van misnoegen over zich zelven ,
„ „ o, had ik mij toch leeren bedwingen; dan
„ „ zou ik matiger en vergenoegder zijn!"
V, Maar engelman leerde het niet meer; hij
„ had het in zijne jeugd moeten leeren. Nu
„ veroorzaakte zijne onmatigheid in het wijn-
„ drinken hem zelfs den dood."
„ Eenige dagen lang had hij zich reeds niet
„ wel bevonden; en nu had hij zich, daaren-
„ boven, nog een' duchtigen wijnroes gedron-
„ ken, en bij het geweld maken en tieren, waar-
„ toe de wijn hem verièidde, had hij zich ver-
„ hit. Toen hij, intusfchen, des avonds naar
„ huis wilde gaan, kon hij den weg niet
„ vinden; werd door de koude bevangen, en
„ fpoedig, zelfs binnen drie dagen, was de
„ man dood."
C X X I I I.
De fnoeper; of, hoe ver eene klein fchijncnde
verkeerdheid om brengen kan.
„ Ik ken een' mensch," dus vervolgde de
Heer robert , „ die enkel, omdat hij zijne
T S „ lus-