Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
290 eergierigheid,
kostbare lekkernijen ontbraken. Maar, in
„ plaats dat men hem, zoo als hij zich in-
„ beeldde, des te mèef eeren zou, • werd hij
„ flechts gelaakt. ,„ Wat wil toch die onver-
„ „ fl:andige man met een' knecht?" zeide
„ men; „ en waartoe heeft hij toch een r^-
„'„ paard noodig? Wat doet hij met al die
„ „ kostbare dingen? Hij heeft immers geene
„ „ genoegzame inkomfl;en, om zijnen buurman
„ „ alles na te doen. Nu, hij zal het, op
„ „ dien trant, niet lang uithouden.""
„ In de daad, de Heer bornstad hield het
„ ook flechts een paar jaren uit. Juist omdai
„ hij, zonder vermogen te bezitten* zoo veel
„ verteerde, twijfelde men, of hij wel een ver-
„ fliandig man was. Daarom fl:elde niemand eenig
„ bijzonder vertrouwen in hem, en was hij
„ met zaken, waarbij veel te verdienen viel,
„ gansch met overladen, offchoon hg in zijr
„ vak zeer bekwaam was. Om zoo veel te
„ kunnen verteren, moest hij fchulden maken;
„ bij fchoenmaker, kleermaker, koopman, er
„ kramer, overal was hq ten achtere. Ter
„ laatflie wilde niemand hem ineer borgen, er
„ vorderden zgne fchuldeifchers hun geld. —
„ Op eenmaal was de Heer bornstad te zoek;
„ en tot op dit oogenblik, weet niemand,
„ waar de man gebleven is."
Ni