Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
T R O T S C H H E I D, ENZ. sSp
gleden uit, hij fnorde langs den (lam naar be-
ueden , en verfluikte op den grond zijn been,
„ waarop hij genoegzaam vier weken hinkte."
„ Zie, zoo gedroeg dat mensch zich in alle
„ opzigten. Wat iemand anders ook deed, het
y, zij het iets goeds of iets geks was, wan-
„ neer hij maar dacht, dat men hem deswege
r, eeren en prijzen zou, zoo wilde hij dat
terftond nadoen."
„ Dit mensch werd in eene ftad, niet ver wan
, hier, Advokaat. Digt bij hem woonde een
andere Advokaat, die een groot vermogen be-
; zat. Deze laatfte hield koets en paarden,
, had zijne bedienden, een fraai huis, met
, prachtige vertrekken; en onthaalde zijne be-
, kenden meermalen héérlijk. Dornstad dacht,
, dat het vernederend voor hem zou zijn,
„ zoo ^hij niet even hetzelfde deed, daar hij
even zoo goed Advokast was als de, ander.
In de eerfte plaats nam hij een' knecht in
dienst, hoewel hij dien niet noodig had.
„ Vervolgens meubileerde hij zi,\ne vertrekken
„ op het prachligfte, nog prachtiger zelfs dan
de ander; en daar het hem onmogelijk viel
koets en paarden te houden, hield hij even-
wel ten minfte een rijpaard, en gaf van
tijd tot tijd, aan zijn? bekenden prachtige
„ gastmalen, waarop geene, fijne wqneri en
T „ kost- '