Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
a88 E E R C • E R I G H B I D,'
„ zeer goed op het klavier, en werd des weg
„ zeer geprezen. Nu zat bornstad nacht e
n dag aan het klavier, en wilde het even ve
„ brengen, en echter gelukte zulks hem niet
y, omdat zijne vingers zoo lenig niet waren
„ en hrj er, over het geheel, geen' aankj
M toe had. Een ander onzer fchoolvriendei
y, kon een weinig Fransch fpreken; terftonc
„ moest BORNSTAD het ook leeren; maar de-
„ wijl hq geen onderwqs daarin had, viel het
„ hem zeer moeqelqk, om eene genoegzame
>, vaardigheid daarin te verkrijgen, en ten laatfle
„ moest hy het geheel opgeven, nadat hij veel
n tqds daaraan befleed, en andere noodwendige
„ dingMi daarom had verzuimd."
„ Ik had eens van mijne ouders een zak-
„ uurwerk gekregen. Bornstad fpaarde zoo
„ lang, hij leed zelfs honger, tot dat hij een'
„ gulden vijf, zes, bij een had, waarvoor hq
„ zich toen een zeer flecht werk van een'
„ Jood kocht, waarmede men hem overal voor
y, den gek hield."
„ Eenmaal brak hij bijkans een been, omdat
y, hij een ander, die zeer bekwaam in het klaute-
y, ren was, zulks cogenbliickelijk wilde nadoen.
„ Hij klauterde een' hoogen boom op; doch toen
y, hij bijkans boven was, ,had hij geene krachten
„ meer, om zich vast te houden; de handen
« gle-