Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
TROTSCHHEID, ENZ. sss
n Veracht toch geen* mensch!" dit prentte
de Heer boonveld, van dien tijd af, zijnen
kinderen zeer .dikwijls in, „al ware het zelfs
„ de allergeringfte. Al wie regtfchapen en
„ braaf is, dien moet men hoogachten, wie
„ hij ook zijn moge." •
C X X I.
Dwaze navolging uit hoogmoed.
De vlugge gustaaf had de fabel gelezen van
de kikvorsch, die zoo groot zijn wilde als de
os, zich opblies, en al meer en meer opblies,
tot dat zij berstte. „ Vader!" zei.ie gustaaf,
„ wat wil toch die fabel beduiden?" —
„ Misfchien," antwoordde zijn vader, „ ver-
„ ftaat gij haar dan, wanneer gij de volgende
„ gefchiedenis weet." .
„ Ik had een* fchoolvriend, bornstad ge-
„ noemd, die een vlijtig en bekwaam mensch,
„ maar zeer hoovaardig was. Hij kon niet dul-
„ den, dat iemand hem in eenig ding overtrof;
„ maar hij wilde een' ieder evenaren. Had ie-
„ mand een fchoon vest, dat hem wel beviel,
„ dan plaagde en kwelde hij zijne arme moeder
„ zoo lang, tot dat zij hem er ook een ver-
„ fcbafte. Een onzer fchoolvrienden fpeelde
„ zeer