Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
286 EERGlERrCHEID,
Mtjnheer boonveld wist van verwarring en
fcliaamte niet wat hij zeggeii zou. Hij be-
dankte de boeren, prees hen zeer, en beloof-
de, dat hij hen, in het vervolg, gaarne we-
derdienst zou bewijzen.
Vóór het vallen van den avond hadden de
boeren bijkans al het hooi van het weiland
gelukkig gered; er lag ongeveer Hechts nog
eene wagenvracht, die verloren ging, omdat
het water toen te zeer aanwies, en des nachts
den geheelen oord overftroomde.
„ Hoe heb ik toch zoo dwaas kunnen we-
„ zen," zeide Mijnheer boonveld bij zich zei-
ven, „ dat ik die eerlijke lieden veracht heb?
„ Nu kan ik dit jaar bijkans voor vier hon-
„ derd guldens aan liooi verkoopen; en ik had
„ misfchien zelf voor een paar honderd guldens
„ moeten koopen, zoo die menfchen mij niet
„ geholpen hadden."
Mijnheer boonveld noodigde, op den'naast-
volgenden zondag, al de boeren te gast, dié
hem zijn hooi hadden te buis gebragt. Zij
moesten in zijne eetzaal aanzitten, en zijne
vrouw en hij aten mede, en beiden hadden
gezorgd dat er niets ontbrak. — Van dien tijd
af was de Heer boonveld jiegens een' ieder,
en bijzonderlijk jegens de dorpelingen, zeer
lieftallig en vriendelijk,
« Ver-