Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
»4 KLEINE VERTEL LINGEN.
maakte hem opmerkzaam daarop, en wilde hem
beduiden, dat het toch zeer veel achting en be-
wondering aan den dag leide, dat de lieden zicir
in zoo groot eene menigte verzameld hadden.
„ O!" antwoordde de voorname Heer, „ als
„ ik moest worden opgehangen, zou ik vast nog
„ meer aanfchouwers hebben."
48. Bij eene groote ftad had men, over eene
zeer kleine rivier, eene groote en prachtige brug
gelegd. Nu vertoonde men aan eenen reiziger,
die zich eenigen tijd in die ftad wilde ophouden,
om derzelver zeldzaamheden te bezigtigen, vóór
alle dingen ook die brug. „ Verkoopt de
„ brug," zeide hij, nadat hij dezelve eenigen tijd
had befchouwd, „ om voor het geld, dat g^
„ daarvan krggt, water te koopen."
49. Zeker Vorst wilde eens aan een' zgner
getrouwfte en regtfchapenfte dienaren, de voor-
deelige plaats van iemand geven, die een vgand
van den anderen was, en de gezegde plaats
juist, ©mdat hy ze flecht bekleed had, ver-
loor. Maar de brave man weigerde die plaats
aan te nemen, en zeide: „ geef ze, aan wien
„ gij wilt, maar niet aan mq."
Raadt eens, waarom de man die plaats van de
hand wees!
50. Een zter goed en braaf man werd ont-
waar, dat eenige menfchen zeer veel kwaads vati
hen