Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
trotschheid, enz. sss
was, hetgeen zijn vader hem gezegd had. Zijn
iidele hoogmoed berokkende hem veel verdriet;
en hij had eigenlijk volftrekt geen' mensch,
die hem opregt lief had. — Toen begon hij
zijne verkeerdheid in te zieii, en gaf zich
moeite, om dezelve af te leggen; van dien tijd
af was ook een ieder, die hem kende, veel
beter met hem tevreden dan voorheen.
C X X.
Dc Heer boonveld ; of men moet lieden van
een lager en ftand ook niet verachten.
De, Heer boonveld , een aanzienlijk inwoner
van een groote ftad, had een klein riddergoed
op een dorp gekodit, waar hij zich, des zo-
mers, pleeg op te houden. De inwoners van
dat dorp waren brave, goedhartige en vlijtige
lieden; maar de Heer boonveld verachtte hen
allen. Hij dankte naauwelijks, wanneer iemand
hem groette; hij antwoordde flechts met een
enkel woord, wanneer iemand hem aanfprak,
en hij duldde niet, dat iemand in zijne kamer
trad. „ Wie wil zich toch met zulke flechte
„ lieden gemeenza^ maken ?" zeide de Heer
boonveld, „ en wat heb ik ook met hen te
„ doen? die menfchen kunnen mij voordeel
„ noch nadeel aanbrengen."
IMijn