Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
trotschhbid, enji- asi
C X I X.
konstanten; em knaap tol van inbeelding.
De kleine konstantijn was een dwaas knaap-
je, vol van inbeelding. Hjj rekende zich fteeds
veel beter, dan de kinderen van andere lieden,
omdat zqn vader een voornamer en rijker man
was, dan hunne vaders; en daarom wilde hij
aan die kinderen bevelen geven. De dwazè
knaap was vrij onwetend en nogtans meende
hij, dat men hoog tegen hem moest opzien,
omdat hij mooije kleederen had, en des zon-
dags een geborduurd vest droeg.
Toen de Mevrouw, wier peetekind hij was,
hem, op zijnen verjaardag, eens een zakuurwerk
gefchonken had, wist hij niet, wat hij uit hoog-
moed wel zou aanvangen. Hij liet de ketting,
ioo lang als zq was, uit den zak hangen;
hij fpeelde met den lleutel, die daaraan hing;
hij haalde alle oogenblikken het horlogie uit,
om te zien, hoe laat het was, en hij wilde
gaarne, dat andere kinderen dat zien en bewon-
deren zouden, maar niemand vroeg hem:
„ van wien hebt gq dat mooije horlogie?"
niemand verlangde hetzelve te zién; het was
als of men het in het geheel niet bemerk-
te, en dat verdroot hem zeer.
S 5 Kon-